Chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:
Kích thước(mm):
Trọng lượng:
Nguyên liệu:
Màu sắc: Màu thùng nhựa trắng sữa
Thùng nhựa đựng sơn in chuyển nhiệt 18L